Thẻ: Nằm mơ thấy cứt (phân) Đánh đề số mấy?

Thẻ: Nằm mơ thấy cứt (phân) Đánh đề số mấy?